Projecten

Door u een kijkje te geven in de recent door ons uitgevoerde projecten, krijgt u een beter idee van wat wij voor u kunnen betekenen.Het plaatsen en leveren van betonplaten en lego betonblokken. Deze projecten omvatten het aanleggen van betonplaten 1600m2 op een
bedrijventerrein van een groot verhuisbedrijf in Amsterdam en het plaatsen en leveren van scheidingswanden in loodsen in de Amsterdamse
Havens.


Het bouwrijp maken voor nieuwbouw. In dit project zijn Kabels en leidingen omgelegd en in kaart gebracht. Daarnaast is het bouwterrein op hoogte gebracht, is de fundering naderhand aangevuld, zijn alle doorvoeringen gemaakt en is het riool rondom aangelegd. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het NKI-AVL

Vooronderzoek en bouwrijp maken, alvorens nieuwbouw te plegen aangesloten op een bestaand bouwwerk. Zoals te zien is zijn wij gewend aan complexe situaties, daarnaast denken wij graag vanaf de initiatieffase mee bij de ontwikkeling van complexe bouwwerken op zoek naar een passende oplossing.

Wij plaatsen regelmatig olie/benzine-  en vet-afscheiders. In het hiernaast getoonde project wordt een vet-afscheider geplaatst t.b.v een aantal keukens in een gebouw met medische functies.

Dit is een voorbeeld van een olie/benzine afscheider die wij geplaatst hebben bij een garagebedrijf.

Naast dat we deze wat grotere olie/benzine afscheiders plaatsen, plaatsen we ook kleinere PE varianten bij bijvoorbeeld Restaurants en Hotels.

Bij dit project ziet u een binnentuin die wij gerealiseerd hebben te midden van een aantal kantoor gebouwen

Bovenstaande projecten zijn een voorbeeld van tuinen die wij hebben gerealiseerd. Wij kunnen de materialen leveren en bedenken graag met u een passend ontwerp voor uw tuin.

In dit project is een geheel nieuwe situatie gecreeerd. Waar voorheen een sloot was, zijn na diverse ingrepen zo'n 150 parkeerplaatsen gerealiseerd bij een nieuw kantoorgebouw. Naast het realiseren van de parkeerplaatsen en de nodige groenstroken hebben wij ook de onderliggende faciliteiten aangelegd. Hierbij moet u denken aan rioleringen, kabels t.b.v terreinverlichting en het bewateringsysteem voor de beplanting.

Hierboven ziet u diverse door ons uitgevoerde rioleringswerken.

Van links boven naar rechts onder ziet u: het leveren en plaatsen van een rook abri, het maken van vloeistofdichte bestrating t.b.v een wasplaats en verkeerd getankt opstel plaats, het verwijderen van beplanting om meer parkeerruimte te realiseren en het visueel aantrekkelijk maken van kantoor locaties ter bevordering van verhuur.