Schoutenwegenbouw B.V. verricht de volgende werkzaamheden voor u:

Bestrating (parkeerterreinen, schoolpleinen, entrades, wegen, fietspaden, bedrijventerreinen).
Grondwerk (bouwputten ontgraven, afvoer grond en zand, graafwerk t.b.v. kabels en leidingen).
Bronbemalingen (drainage, bemaling en retourbemaling).
Sloopwerken (inpandig kelders, kruipruimtes, opruimen bouwvuil).
Olie-benzine/afscheiders en vetafscheiders voor horeca (vetvangers leveren en plaatsen).
Sierbestrating en tuinontwerp.
Groenvoorzieningen en tuinonderhoud.
Levering van zand/grond en bestratingmaterialen.
Onderhoudscontracten bedrijventerreinen.
Advies en bouwbegeleiding.
Gladheidbestrijding.

* Voor voorbeelden van bovenstaande werkzaamheden verwijzen wij u naar onze projecten pagina.