Certificaat Erkend Bestratingsbedrijf
Bewijs van Inschrijving
 
Wisselwerking versoepelt bouw- en infraproces

Langjarige relatie bewijst elke dag zijn waarde

Het feestje van de ANWB voor de uitbreiding van het hoofdkantoor is
ook een beetje het feestje van infra-aannemer Schoutenwegenbouw
B.V. in Amsterdam. Uiteraard gaan de welgemeende felicitaties uit
naar de ANWB, maar als je al 25 jaar opdrachtnemer van deze
organisatie bent, met uiteenlopende projecten in het hele land, dan
mag je met recht ook zélf even stilstaan bij deze mijlpaal in de
wederzijdse relatie. Het bewijst dat je goed werk levert en toont aan
dat de dienstverlening in zo’n relatie verder gaat dan de in het bestek
omschreven taken en neerkomt op een actieve, adviserende rol in
een soepel, hoogwaardig bouwproces.


Naast het vakspecialisme van Schoutenwegenbouw B.V. - het verzorgen van hoogwaardige infraprojecten - is er een specialisme van andere aard: de langjarige relatie van het bedrijf met tal van opdrachtgevers. Sinds de oprichting in 1950 heeft het bedrijf een grote kring vaste opdrachtgevers weten op te bouwen. In eerste instantie voor bestratingwerk, al spoedig daarna voor de hele breedte van infrastructuur. Uiteraard blijft het bedrijf scherp in nieuwe opdrachten. Maar de vaste relaties zetten de toon. Relaties van 35 jaar en langer, zoals het Centrale Laboratorium Bloedtransfusiedienst en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam als sprekende voorbeelden. Ook voor de ANWB wordt sinds jaar en dag het overgrote deel van alle voorkomende infrawerkzaamheden uitgevoerd. Van kabelwerk tot rioleringen en van sloopwerk in de ondergrond tot het aanbrengen van (vloeistofdichte) verhardingen en bestratingen.

“Je hebt het meeste in zulke langjarige relaties al een keer eerder meegemaakt en dan werkt en communiceert het allemaal toch gemakkelijker met zowel opdrachtgever als andere betrokken bouwpartijen,”stelt Marinus Schouten, die samen met zijn broer Wim leiding geeft aan de onderneming. Eerstgenoemde neemt vooral de proces- en organisatiekant voor zijn rekening, laatstgenoemde de daadwerkelijke uitvoeringskant. Marinus Schouten vervolgt: “Bij elk werk geldt dat je allemaal goed door één deur moet kunnen. Dit bevordert een soepel bouwproces. Je hebt elkaar nodig voor het beste resultaat. Dan is het toch alleen maar prettig als je mensen al jaren kent en daardoor open staat voor elkaars inbreng in proces en resultaat? Van groot belang is tevens dat je als een soort verlengstuk van anderen kunt optreden door vanuit je eigen kennis en ervaring bouwpartijen van dienst te zijn. Soms heel praktisch, omdat je weet waar alle kabels liggen. Of je wijst op een benodigde extra bestrating voor calamiteiten. Vaak ook procesmatig, omdat je weet wat er qua opstelling, werkzijde en meedenken van partijen wordt verwacht door een opdrachtgever. Hierin ondersteun je elkaar, met als uiteindelijk resultaat een succesvol bouwproces.”

Dit komt nadrukkelijk tot uitdrukking in die projecten waar Schoutenwegenbouw B.V., behalve voor de bestrating, ook wordt ingeschakeld voor andere werkzaamheden. In het geval van de nieuwbouw voor de ANWB moesten twee dienstwoningen en een trafohuis worden gesloopt, moest een wirwar van ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen en riolering worden verlegd en vervangen, was er het grondwerk voor de nieuwbouw en kwam als sluitstuk na de realisatie de bestrating aan bod. “Van begin tot eind zijn wij op de bouwplaats aan het werk geweest. Al in 2001 begonnen we met het onderzoek naar kabels. Twee jaar later sloten wij het bouwproces af met het straatwerk. En ondanks die grote tijdspanne zit er zelden rek in de activiteiten. Het nadeel van straatwerk is altijd dat je in vrij korte tijd het werk moet klaren, omdat de oplevering dringt. Maar juist dan is het van grote waarde dat je langer in een project meeloopt of langjarige relaties hebt. Je weet precies wat er speelt bij zo’n project, Daarom kun je in korte tijd de klus klaren, zonder de vereiste kwaliteit uit het oog te verliezen. Dit project toont eens te meer aan dat vertrouwen, samenwerking, communicatie en langjarige relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer winst opleveren.”

VisitekaartjeMarinus Schouten spreekt van een prachtig gebouw voor de ANWB-uitbreiding. Een mooie mijlpaal ook voor zowel ANWB als zijn eigen bedrijf. Hij wil niet onder stoelen en banken steken zeer trots te zijn om aan zo’n project te mogen werken. “Deze opdrachtgever en dit gebouw geven status aan je bedrijf. Prima voor je referentielijst. En dan ziet men niet eens dat je hier op de vierkante meter moest werken, omdat het gebouw en de parkeergarage weinig werkruimte overlieten. Soms was het echt kruip door sluip door of stukje voor stukje werken. Maar alles is netjes en soepel geklaard. Tevredenheid overheerst. Ik hoop ook bij de ANWB en de vele bezoekers die de ANWB in dit gebouw gaat ontvangen. Het is een prachtig visitekaartje voor opdrachtgever én betrokkenen.”